Προσωπικές Δουλειές

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα προσωπικά διηγήματά μας που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και ανθολογίες, αλλά και διάφορες εκθέσεις μας πάνω στο φανταστικό ακαδημαϊκές και μη.

Διηγήματα & Μυθιστορήματα

Ίσως, Εκδόσεις Οξύ

What Makes You Forget, The Magazine of Fantasy & Science Fiction

The Honey of the World and the Queen of Crows, Beneath Ceaseless Skies

The Song of Leviathan, Cossmass Infinities

Retellings of the Inland Seas, Candlemark & Gleam

Heart of Vesta, Starship Sofa

Sinkholes, The Colored Lens

The Noise Inside, Metaphorosis

Το Άνθος των Οστών, Φανταστικά Χρονικά

Horns of Gold & Hands of Silver, Gallery of Curiosities

Blindness, See the Elephant

Αντίθετο Ημισφαίριο, Gamecraft

Ενυδρία, Ars Nocturna

Any Old Disease, Metaphorosis

Δοκίμια - Άρθρα

Speculative Fiction in Greece, Future Fire

Η Γλώσσα της Faerie, Σύλλογος Φίλων Τόλκιν

Fairy Tales My Father Never Told me, Transmundane Press

The Evolution of Fantastical Storyworlds, Ex-centric Narratives

The Wargame Legacy: How Wargames Shaped the Roleplaying Experience from Tabletop to Digital Games, Bloomsbury

Digital Role-Playing Games & Theater, PopMec

Between Scylla and Harybdis: A Survey of Greek Fantasy Tradition, The International Fantasy Reader, Routledge (forthcoming)

From Infamy to National Treasure: An overview of Greek Speculative Fiction, Vector no 257

Living the Life Fantastic in Greece: Speculative Fiction as a Vehicle for Social Change, Vector no 257

A Short History of Science Fiction in Greece, Internova.