Οι μαθητές των Tales κατακτούν τον κόσμο – η Επιστροφή! Συγχαρητήρια στις Κίκα Χατζοπούλου, Christine Lucas, Μανταλένα Δαλέζιου και Αγγελική Ράδου!